QUI ĐỊNH SỬ DỤNG

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích và ý nghĩa của website anhvanxaydung.com

Website anhvanxaydung.com là nơi các anh em xây dựng dễ dàng tìm kiếm,trao đổi các thông tin tài liệu liên quan đến việc học tập tiếng anh chuyên ngành xây dựng 

Điều 2: Các hành vi bị cấm khi tham gia website anhvanxaydung.com

Tham gia anhvanxaydung.com, thành viên cam kết sẽ không lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

a) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

b) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

c) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

d) Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân;

e) Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;

f) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

g) Lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác, bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại;

h) Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;

i) Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào website https://anhvanxaydung.com

j) Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ;

k) Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ;

l) Khi giao tiếp với người học khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người  khác;

m) Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm trên website anhvanxaydung.com dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào;

n) Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền mà không có sự đồng ý của chúng tôi .

o) Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

p) Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm trên website https://anhvanxaydung.com/dưới mọi hình thức

CHƯƠNG II. QUY CHẾ QUYỀN SỬ DỤNG WEBSITE anhvanxaydung.com

Điều 3: Về việc đăng ký và bảo mật tài khoản tham gia website anhvanxaydung.com

3.1. Đăng ký tài khoản

a) Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế hoạt động của website anhvanxaydung.com

b) Khi đăng ký  tài khoản, bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản.

c) Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi thông tin đăng ký tài khoản, thông tin sửa đổi hay bổ sung thông tin tài khoản mà bạn cung cấp. Chúng tôi chỉ tiếp nhận và chịu giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại điểm b nói trên. Nếu không điền đầy đủ và chính xác các thông tin nêu tại điểm b, thành viên sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh với tài khoản này.

3.2. Bảo mật tài khoản

a) Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, thành viên có thể truy cập và sử dụng các tính năng website anhvanxaydung.com

b) Đối với một tài khoản, chủ tài khoản sẽ có một mật khẩu. Thành viên có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu của mình, không chia sẻ mật khẩu của mình với các cá nhân, tổ chức khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất đối với tài khoản của thành viên.

Điều 4: Quyền sử dụng và trách nhiệm của thành viên

4.1. Quyền sử dụng của thành viên

a) Tất cả thành viên đã đăng ký tham gia website anhvanxaydung.com có quyền sử dụng tất cả các chức năng mà chúng tôi cung cấp. Cụ thể: Thành viên có thể sử dụng chức năng tiêp cận các nội dung bài học, chức nhắn chỉnh sửa, thay đổi thông tin cá nhân đã đăng ký...

b) Khi sử dụng các chức năng được cung cấp bởi website anhvanxaydung.com, chúng tôi đề nghị thành viên tuyệt đối tuân thủ các Quy định về việc cung cấp, trao đổi thông tin được đề cập tại Điều 3 của Quy chế này.

4.2. Trách nhiệm của thành viên

a) Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu khi đăng ký một cách trung thực, chính xác. Thành viên chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin mà mình cung cấp;

b) Thành viên có trách nhiệm bảo mật mật khẩu, số điện thoại bảo vệ mật khẩu, giấy tờ tùy thân,…

c) Thành viên thông báo ngay cho anhvanxaydung.com khi tài khoản của mình bị sử dụng trái phép.

d) Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của website anhvanxaydung.com, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua số hotline: 0911 193 391 và email hỗ trợ: [email protected]

e) Thành viên có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác khi sử dụng website anhvanxaydung.com

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của website anhvanxaydung.com

5.1. Quyền của website anhvanxaydung.com

a) Có quyền ngưng cấp quyền sử dụng của thành viên (xóa bỏ, chấm dứt tài khoản) khi thành viên cung cấp thông tin không trung thực và chính xác hoặc vi phạm các duy định của Quy chế này;

b) Khi phát hiện thành viên có các hành vi quy định tại Điều 3 Quy chế này hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tham gia website anhvanxaydung.com, Chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

c) Có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết khi thành viên vi phạm quy định về bảo mật tài khoản.

5.2. Trách nhiệm của Website anhvanxaydung.com

a) Có trách nhiệm hỗ trợ thành viên trong quá tham gia website.

b) Nhận và giải quyết khiếu nại của thành viên đối với những phát sinh trong quá trình tham gia website https://anhvanxaydung.com/ với điều kiện tài khoản đăng ký của thành viên đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác;

c) Bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được thành viên đó chấp nhận.